[1]
Østern, T.P. and Øyen, E. 2014. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet. Nordic Journal of Art & Research. 3, 2 (Dec. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v3i2.1209.