[1]
Lindstøl, F. 2014. Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. Nordic Journal of Art & Research. 3, 2 (Dec. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v3i2.1210.