[1]
Dahlsveen, H., Gjærum, R.G. and Walløe, T.-A. 2015. Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. Nordic Journal of Art & Research. 4, 2 (Dec. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1545.