[1]
Malterud, N. 2012. Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende. Nordic Journal of Art & Research. 1, 1 (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v1i1.217.