(1)
Lindstøl, F. Mål tid(en): Dramaturgiske Og Kunnskapsteoretiske Implikasjoner Til En Pragmatisk Estetikk. AR 2014, 3.