(1)
Lindstøl, F. Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. AR 2014, 3.