(1)
Malterud, N. Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende. AR 2012, 1.