Østern, T. P., & Øyen, E. (2014). Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet. Nordic Journal of Art & Research, 3(2). https://doi.org/10.7577/information.v3i2.1209