Lindstøl, F. (2014). Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. Nordic Journal of Art & Research, 3(2). https://doi.org/10.7577/information.v3i2.1210