Aure, V., & Gjærum, R. G. (2015). Kunstdidaktikkens møte med marginale røster. Nordic Journal of Art & Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1539