Dahlsveen, H., Gjærum, R. G., & Walløe, T.-A. (2015). Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. Nordic Journal of Art & Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1545