Malterud, N. (2012). Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende. Nordic Journal of Art & Research, 1(1). https://doi.org/10.7577/information.v1i1.217