Lindstøl, Fride. 2014. “Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk”. Nordic Journal of Art & Research 3 (2). https://doi.org/10.7577/information.v3i2.1210.