Malterud, Nina. 2012. “Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende”. Nordic Journal of Art & Research 1 (1). https://doi.org/10.7577/information.v1i1.217.