Østern, T. P. and Øyen, E. (2014) “Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet”, Nordic Journal of Art & Research, 3(2). doi: 10.7577/information.v3i2.1209.