Lindstøl, F. (2014) “Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk”, Nordic Journal of Art & Research, 3(2). doi: 10.7577/information.v3i2.1210.