Malterud, N. (2012) “Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende”, Nordic Journal of Art & Research, 1(1). doi: 10.7577/information.v1i1.217.