[1]
T. P. Østern and E. Øyen, “Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet”, AR, vol. 3, no. 2, Dec. 2014.