[1]
F. Lindstøl, “Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk”, AR, vol. 3, no. 2, Dec. 2014.