[1]
N. Malterud, “Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende”, AR, vol. 1, no. 1, Feb. 2012.