Østern, T. P., and E. Øyen. “Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet”. Nordic Journal of Art & Research, vol. 3, no. 2, Dec. 2014, doi:10.7577/information.v3i2.1209.