Lindstøl, F. “Mål tid(en): Dramaturgiske Og Kunnskapsteoretiske Implikasjoner Til En Pragmatisk Estetikk”. Nordic Journal of Art & Research, vol. 3, no. 2, Dec. 2014, doi:10.7577/information.v3i2.1210.