Malterud, N. “Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende”. Nordic Journal of Art & Research, vol. 1, no. 1, Feb. 2012, doi:10.7577/information.v1i1.217.