1.
Lindstøl F. Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. AR [Internet]. 2014 Dec. 19 [cited 2023 Mar. 26];3(2). Available from: https://journals.oslomet.no/index.php/ar/article/view/1210