Migrasjon og arkiv. Migrasjon i Norge fra 1800-tallet til i dag og dokumentasjonen i arkivene

Forfattere

  • Svein Amblie

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.1668

Sammendrag

Artikkelen omhandler migrasjonen i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag. I tillegg til å redegjøre for selve migrasjonshistorien, er dokumentasjonen som dette har satt og setter i ulike typer arkiver et sentralt tema.

1800-tallet var preget av utvandringen til USA og har derfor en sentral plass.  Likeledes de fem årene okkupasjonen varte. Enten som flyktninger på flukt fra den tyske okkupasjonsmakten, eller mennesker som av andre grunner måtte ut av landet.

Under den andre verdenskrig vokste det fram en profesjonell militær etterretningstjeneste. Dette var en grenseløs profesjon som i dag er viktigere enn noen gang. Denne er ikke spesifikt knyttet til enkeltindivider, men blir omtalt spesielt.

Migrasjonen etter 1945 er historisk sett spennende, med arbeidsinnvandring og den økende flyktningestrømmen som sentrale elementer. Denne har eskalert på grunn av de mange krigene som stadig rykker nærmere, internasjonal terror og globale klimaendringer. 

Forfatterbiografi

Svein Amblie

Svein Amblie, (f. 1952), er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo i 1988. Han arbeidet i både statlig og kommunal forvaltning, før han ble ansatt som fylkesarkivar i Oppland fylkeskommune i 1995 fram til 1. november 2015. Han var tilknyttet høgskolen i Lillehammer i perioden 2007 – 2015 etter å ha ledet arbeidet med utviklingen deltidsstudiet: Arkiv og informasjonsforvaltning.  Han har utgitt lokalhistoriske fagartikler og artikler innen fagfeltet arkiv. Han har utgitt bøkene: Lillehammer kommuneforening 75 år. (1997), og Elektronisk Dokumenthåndtering. (2002). Han jobber i dag som seniorrådgiver ved fylkesarkivet i Oppland. 

Nedlastinger

Publisert

2016-04-07

Hvordan referere

Amblie, S. (2016). Migrasjon og arkiv. Migrasjon i Norge fra 1800-tallet til i dag og dokumentasjonen i arkivene. Tidsskriftet Arkiv, 7. https://doi.org/10.7577/ta.1668

Utgave

Seksjon

Fagartikkel