[1]
Christensen, C. 2017. Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus. Tidsskriftet Arkiv. 8, 2 (mai 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/ta.2125.