[1]
Bould, M. 2017. Elektronisk dokumentasjonsforvaltning – i teori og praksis Den første moderne læreboken på feltet som foreligger på et nordisk språk. Tidsskriftet Arkiv. 8, 2 (mai 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/ta.2127.