[1]
Veum, S. 2022. Videre veivalg for arkivering i Norge: En drøfting med utgangspunkt i Noark, SIARD og innebygd arkivering. Tidsskriftet Arkiv. 10, 1 (des. 2022), 42. DOI:https://doi.org/10.7577/ta.5200.