(1)
Christensen, C. Bevaring, Formidling, Interaksjon. Refleksjoner Rundt Arkivet Som Levende Hus. TA 2017, 8.