(1)
Veum, S. Videre Veivalg for Arkivering I Norge: En drøfting Med Utgangspunkt I Noark, SIARD Og Innebygd Arkivering. TA 2022, 10, 42.