(1)
Veum, S. Videre veivalg for arkivering i Norge: En drøfting med utgangspunkt i Noark, SIARD og innebygd arkivering. TA 2022, 10, 42.