Christensen, C. (2017). Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus. Tidsskriftet Arkiv, 8(2). https://doi.org/10.7577/ta.2125