Bould, M. (2017). Elektronisk dokumentasjonsforvaltning – i teori og praksis Den første moderne læreboken på feltet som foreligger på et nordisk språk. Tidsskriftet Arkiv, 8(2). https://doi.org/10.7577/ta.2127