Hagen Satasl├ątten, O. (2018). Noark-standarden sett i lys av ├ąpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon. Tidsskriftet Arkiv, 8(2). https://doi.org/10.7577/ta.2602