Veum, S. (2022). Videre veivalg for arkivering i Norge: En drøfting med utgangspunkt i Noark, SIARD og innebygd arkivering. Tidsskriftet Arkiv, 10(1), 42. https://doi.org/10.7577/ta.5200