Bould, M., & Valderhaug, G. (2014). Forslaget om endringer i arkivforskriften må avvises!. Tidsskriftet Arkiv, 2. https://doi.org/10.7577/ta.915