HAGEN SATASLÅTTEN, O. Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon. Tidsskriftet Arkiv, [S. l.], v. 8, n. 2, 2018. DOI: 10.7577/ta.2602. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/arkiv/article/view/2602. Acesso em: 9 mai. 2021.