Bould, Martin, og Jon Bjerkelien. 2015. «ISO 30300 Information & documentation – Management system for records på norsk – en ny start». Tidsskriftet Arkiv 6 (januar). https://doi.org/10.7577/ta.1315.