Christensen, Camilla. 2017. «Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus». Tidsskriftet Arkiv 8 (2). https://doi.org/10.7577/ta.2125.