Bould, Martin. 2017. «Elektronisk dokumentasjonsforvaltning – i teori og praksis Den første moderne læreboken på feltet som foreligger på et nordisk språk». Tidsskriftet Arkiv 8 (2). https://doi.org/10.7577/ta.2127.