Hagen Sataslåtten, Olav. 2018. «Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon». Tidsskriftet Arkiv 8 (2). https://doi.org/10.7577/ta.2602.