Veum, Steingrim. 2022. «Videre veivalg for arkivering i Norge: En drøfting med utgangspunkt i Noark, SIARD og innebygd arkivering». Tidsskriftet Arkiv 10 (1):42. https://doi.org/10.7577/ta.5200.