Veum, Steingrim. 2022. «Videre Veivalg for Arkivering I Norge: En drøfting Med Utgangspunkt I Noark, SIARD Og Innebygd Arkivering». Tidsskriftet Arkiv 10 (1):42. https://doi.org/10.7577/ta.5200.