Bould, Martin, og Gudmund Valderhaug. 2014. «Forslaget om endringer i arkivforskriften må avvises!». Tidsskriftet Arkiv 2 (juni). https://doi.org/10.7577/ta.915.