Christensen, C. (2017) «Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus», Tidsskriftet Arkiv, 8(2). doi: 10.7577/ta.2125.