Bould, M. (2017) «Elektronisk dokumentasjonsforvaltning – i teori og praksis Den første moderne læreboken på feltet som foreligger på et nordisk språk», Tidsskriftet Arkiv, 8(2). doi: 10.7577/ta.2127.