Hagen Sataslåtten, O. (2018) «Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon», Tidsskriftet Arkiv, 8(2). doi: 10.7577/ta.2602.