Veum, S. (2022) «Videre veivalg for arkivering i Norge: En drøfting med utgangspunkt i Noark, SIARD og innebygd arkivering», Tidsskriftet Arkiv, 10(1), s. 42. doi: 10.7577/ta.5200.