Bould, M. og Valderhaug, G. (2014) «Forslaget om endringer i arkivforskriften må avvises!», Tidsskriftet Arkiv, 2. doi: 10.7577/ta.915.