[1]
C. Christensen, «Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus», TA, bd. 8, nr. 2, mai 2017.