[1]
O. Hagen Sataslåtten, «Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon», TA, bd. 8, nr. 2, jan. 2018.