[1]
M. Bould og G. Valderhaug, «Forslaget om endringer i arkivforskriften må avvises!», TA, bd. 2, jun. 2014.