Christensen, C. «Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus». Tidsskriftet Arkiv, bd. 8, nr. 2, mai 2017, doi:10.7577/ta.2125.