Christensen, C. «Bevaring, Formidling, Interaksjon. Refleksjoner Rundt Arkivet Som Levende Hus». Tidsskriftet Arkiv, bd. 8, nr. 2, mai 2017, doi:10.7577/ta.2125.